Mibes

Pýtate sa ako zlepšiť váš predaj? Chceli by ste zvýšiť návštevnosť na vašich stránkach? Vyskúšajte to pomocou PR článkov, ktoré vám na našom webe zverejníme.

Postup ako raz-dva zmeniť sídlo s.r.o.

Veľa začínajúcich podnikateľov pri zakladaní spoločnosti investuje peniaze skôr do iných podnikateľských činností, než do zakúpenia nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako sídlo spoločnosti. Výber sídla je veľmi dôležitý nie len preto, že sa zapisuje do Obchodného registra, ale aj z toho dôvodu, že dobrá adresa je výhodná aj pre imidž a budovanie vzťahov s obchodnými partnermi. Ak už máte zapísanú nejakú adresu obchodného sídla a časom získate financie na zabezpečenie lepšieho sídla, môžete vykonať raz-dva zmenu sídla s.r.o. https://ezmluva.sk/zmeny-v-or dodržaním určitej postupnosti krokov.

zmena adresy

Postup zmeny sídla s.r.o.:

  • Prijatie a potvrdenie rozhodnutia – na začiatku nestačí len slovne oznámiť rozhodnutie o zmene sídla, ale je potrebné spracovať dokumentáciu, ktorá rozhodnutie zakladateľa alebo Valného zhromaždenia bude aj oficiálne potvrdzovať, pretože so zmenou adresy a samotného sídla musí súhlasiť väčšinová časť zo všetkých spoločníkov
  • Príprava dokumentácie – vrátane zápisnice z Valného zhromaždenia, ktorá musí byť podpísaná predsedom je treba doložiť aj prezenčnú listinu, ktorá by mala byť rovnako podpísaná, avšak tentokrát všetkými prítomnými spoločníkmi. V prípade jedného zakladateľa postačuje jeho písomné rozhodnutie. Ďalším dokumentom, ktorý je potrebné mať vyplnený a overený úradným podpisom konateľa je Návrh na zapísanie zmien do Obchodného registra. Okrem týchto spomenutých dokumentov sa nepovinne dokladá aj Zakladateľská listina alebo Spoločenská zmluva, obidve v úplnom znení.

zmena sídla

  • Podanie návrhu – vyplnená dokumentácia sa môže podať do Obchodného registra dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je klasické odoslanie poštou vo forme listu, kde sa súdny poplatok platí vo výške 66 eur. Druhý spôsob je elektronické podanie návrhu cez formulár, kde je výška poplatku lacnejšia o polovicu, teda 33 eur.
  • Informovanie o zmenách – po tom čo Obchodný register zapíše zmenenú adresu sídla spoločnosti, je nevyhnutné o tejto skutočnosti informovať určité inštitúcie. Najdôležitejšou z týchto inštitúcií je Daňový úrad, ktorý musí byť o zmene oboznámený najneskôr do 30 dní od zapísania zmeny. Ďalšími inštitúciami, ktorým by ste túto zmenu mali oznámiť sú Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Banka, Colný úrad, prípadne iné úrady a inšpektoráty.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Mibes

Šablona od Anders Norén